Lid worden? Zie hier de gegevens!!

Om lid te worden van de BBC dient u een jaarlijkse contributie te voldoen a €15,- ondervermelding van uw lidnummer op rekeningnummer NL65RBRB0931010101 ten name vanE. Wiersma. Lid worden en …

Lid worden? Zie hier de gegevens!! Lees verder »